Aktivnosti projekta ”A-LA”

sij. 12, 2015 Nema komentara napisao

Projekt ”A-LA” -A lokalni aktivizam?-, projekt je PRONI Centra za socijalno podučavanje kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, započeo je svoju provedbu početkom rujna 2014. godine.

Projektom “A-LA?! (A lokalni aktivizam?!)“ promovirat ćemo važnost i potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvenim procesima u gradu Sisku, promovirajući, informirajući i obrazujući mlade o mogućnostima koje im pružaju organizacije civilnoga društva, ali i iniciranjem pokretanja akcijskih programa za djelovanje i programa izobrazbe Savjeta mladih Grada Siska, Djelatnika jedinica lokalne samouprave i Organizacija civilnog društva s ciljem dugoročnih promjena u sustavnoj brizi o mladima.

Glavne aktivnosti projekta su:
– Istraživanje potreba mladih;
– Izobrazba članova Savjeta mladih Grada Sisak
– Prezentacija udruga i Javna tribina „Mladi traže“
– Ciklus radionica s mladima ”Aktivno sudjelovanje u društvu”
– Ciklus radionica ”Sve za mlade”
– Forum diskusija

Trenutno je u provedbi aktivnost ”Istraživanje potreba mladih”, vezano uz ciljanu skupinu mladih od 15 do 30 godina starosti, a anketni upitnik se može ispuniti online, klikom na link, ili izravnim dolaskom u prostor ICM-a Sisak (Park Perivoj Viktorovac b.b. Sisak). Istraživanje će se vršiti do kraja Veljače 2015. godine.

Za vrijeme provedbe istraživanja, pokrenut će se akcija postavljanja 7  ”Prijedložnih sandučića” u 5 srednjih škola, jedan na Metalurškom fakultetu i jedan u užem središtu grada Siska. Sandučići će biti postavljeni u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom, Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska, u koje će mladi imati priliku ubacivati listiće sa osobnim prijedlozima za razvoj društveno korisnih programa u zajednici, te iskazati dodatno svoje potrebe i probleme s kojima se susreću. „Predložni sandučići“ kao i daljnju brigu za iskazane prijedloge mladih u budučnosti će vodite Savjet mladih Grada Siska, što će im biti jedan od alata sa komunikaciju s mladima osiguranim ovim projektom.

”Prijedložni sandučić” će biti postavljen i u elektronskom obliku na mrežnoj stranici Informativnog centra za mlade Sisak, gdje će mladi moći ”ubaciti” svoje prijedloge/kritike gradskim vlastima i sugerirati promjene.

MSPM logo

 

 

 

 

 

 

 

Logo PRONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE, Vijesti

O autoru

Nema podataka o profilu
Nema odgovora za “Aktivnosti projekta ”A-LA””

Ostavite odgovor