Projekt ”ZA-Zajedno aktivni”

stu. 25, 2016 Nema komentara napisao

 

 

Projekt „Zajedno aktivni – ZA”

Ima za cilj postaviti uvijete za kreiranje i provedbu politike za mlade kroz uspostavu strukturnog dijaloga između mladih i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Sisačko-moslavačke županije.

Ciljana skupina su mladi do 30 godina starosti, njih ukupno 72, koji su aktivni u organizacijama civilnoga društva, Savjetima mladih gradova unutar županije i Savjet mladih SMŽ, Neformalne skupine mladih te predstavnici relevantnih javnih institucija iz čitave županije.

Glavne aktivnosti projekta:

– Istraživanje potreba mladih na razini županije. (Istraživanje će se provoditi od 1.12.2016. do 1.03.2017. na razini čitave županije).

– 4 Fokus grupe; Diskusija o prioritetima i potrebama mladih u okviru fokus grupa; Organiziarani sastanci između mladih i donositelja odluka iz jedinica lokalne i regionalne samouprave. (Sastanci će se provoditi od Prosinca 2016. do Travnja 2017.).

– Kreiranje Akcijskoga plana koji će služiti kao smjernica za izradu novih politika prema mladima SMŽ.

Glavni nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, koji će projekt provoditi u razdoblju od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine (ukupno 12 mjeseci), na području Sisačko-moslavačke županije.

Projekt se provodi u okviru programa ERASMUS+ Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike.

eu-disc-logo

 

Logo PRONI

baner-za-facebook

AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU, MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU

O autoru

Nema podataka o profilu
Nema odgovora za “Projekt ”ZA-Zajedno aktivni””

Ostavite odgovor