Završen projekt ”ZAJEDNO AKTIVNI”

srp. 02, 2017 Nema komentara napisao

Zaključno sa 30.06.2017. završena je provedba projekta ”ZAJEDNO AKTIVNI” kojeg je PRONI Centar za socijalno podučavanje provodio na području Sisačko-moslavačke županije u trajanju od ukupno 12 mjeseci, odnosno od 01.07.2016.

Projekt  ”Zajedno aktivni” se provodio u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Strukturirani dijalog – sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih, s ciljem postavljanja uvijeta za kreiranje i provedbu politike za mlade kroz uspostavu strukturnog dijaloga između mladih i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Sisačko-moslavačke županije.

Provedbom glavnih aktivnosti, 4. Fokus grupe, postignut je upravo planirani dijalog ”dvaju strana” koje su zajedničkim djelovanje predlagali i raspravljali o politikama za mlade na razini županije sisačko-moslavačke.

Prije i tokom same provedbe glavnih aktivnosti, projektni tim projekta ”Zajedno aktivni” izradio je i provodio ”Istraživanje” na uzorku od ukupno 604 ispitanika, mladih u dobi od 15 do 30 godina sa područja Sisačko-moslavačke županije.

Svrha istraživanja bila je ispitivanje mišljenja mladih o politikama za mlade i mogućnostima razvoja Sisačko-moslavačke županije. Samo istraživanje bilo je usmjereno mladima koji su dali svoje mišljenje i pokazali svoje znanje vezano uz navedeno, dok su se rezultati istraživanja koristili kao teme za rasprave u okviru Fokus grupa. Sumirane rezultate istraživanja možete potražiti na priloženom linku.

Provedenim projekta, odnosno Fokus grupama, okupili smo ukupno 57 predstavnika organizacija civilnoga društva, predstavnika mladih, savjeta mladih gradova i županije sisačko-moslavačke, te predstavnike institucija i ustanova s područja županije koji se kroz svoj svakodnevni rad susreću s mladima.

Navedeni predstavnici inicijativa koji u okviru svoga djelovanje imaju mlade za ciljanu skupinu, zajednički su radili na detektiranju osnovnih potreba mladih na području Sisačko-moslavačke županije, predložili akcije koje se dotiču razvoja strategija i programa za mlade te zajednički izradili ”Preporuke” Sisačko-moslavačkoj županiji vezane uz izradu novoga ”Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije”.

Sudjelovanjem u provedbi aktivnosti ”Fokus grupe”, svi sudionici su upoznati s važnosti politika za mlade te kreiraju strateških dokumenata poput Programa za mlade. Detektiranjem problema ne postojanja sličnih strateških dokumenata, priskočilo se zajedničkim promišljanjem i predlaganjem postupaka izrade Programa za mlade koji su u obliku preporuka opisane u ”Akcijskom planu” izrađenom kao glavnom rezultatu provedenih skupova.

”Akcijski plan za izradu Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije” možete preuzeti na priloženom LINKu, u kojem su opisani Zaključci s održanih fokus-grupa, Preporuke za stvaranje boljih mogućnosti u izradi Programa za mlade SMŽ, Rad na ostvarenju uvjeta za izradu Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije, te Prijedlog postupka izrade Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije. Navedeni dokument je uobličen i u promotivnu brošuru koja će i nakon završetka projekta služiti kao alat za promociju projekta te postignutih rezultata provedebih aktivnosti.

Podloga

Navedeni dokument je svojevrsna preporuka Sisačko-moslavačkoj županiji vezana uz izradu Programa za mlade te isto tako progovara o namjeri pokretanja različitih akcija, od kojih su neke već u provedbi od strane različitih institucija i organizacija, s ciljem detektiranja stvarnih potreba mladih u SMŽ, određivanju prioritetnih smjernica za djelovanje te kreiranju i u konačnici izradi Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_HR

 

 

baner-za-facebook

 

 

MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU, Vijesti

O autoru

Nema podataka o profilu
Nema odgovora za “Završen projekt ”ZAJEDNO AKTIVNI””

Ostavite odgovor