Otvorenje školskih volonterskih klubova u Petrinji i Glini

sij. 24, 2018 Nema komentara napisao

U okviru projekta “Školontiranje”, koji za cilj ima povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, u planu je uspostava 10 školskih volonterskih klubova u osnovnim i srednjim  školama na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije.

Rad školskih volonterskih klubova, koje će voditi osposobljeni školski koordinatori volontera, temeljit će se na aktivnom djelovanju učenika i njihovih roditelja u planiranju i provedbi volonterskih aktivnosti i akcija u samoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, ali i zajednici kojoj pripadaju. Tako će uspostava školskih volonterskih klubova omogućiti kontinuirani proces razvoja volonterstva, a same odgojno-obrazovne ustanove postat će značajni akteri u razvoju lokalne zajednice.

Prvi u nizu svečanih otvaranja održat će se u Petrinji, odnosno u Glini 26.siječnja 2018. godine.

Svečano otvaranje školskog volonterskog kluba u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja u Petrinji bit će upriličeno s početkom u 12:30, a u Srednjoj školi Glina u Glini u 17:30.

Projekt Školontiranje, u partnerstvu s odgojno-obrazovnim ustanovama – Ekonomska škola Vukovar, Osnovna škola Nikole Andrića Vukovar i Tehnička škola Sisak te organizacijom civilnog društva – Volonterski centar Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Projekt Školontiranje je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.072.532,86 kn, a ukupna vrijednost projekta je 1.134.356,84 kn.

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost PRONI Centra za socijalno podučavanje.“

AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU, MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU, OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA, Vijesti

O autoru

Nema podataka o profilu
Nema odgovora za “Otvorenje školskih volonterskih klubova u Petrinji i Glini”

Ostavite odgovor