Arhiva za Stranice

OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA

stu. 14, 2012 Isključi komentare napisao

U ovom ćete dijelu pronaći sljedeće informacije: – sustav formalnog obrazovanja – javne srednje škole – privatne škole s pravom javnosti – učenički domovi – pučka otvorena učilišta – fakulteti i druge ustanove – redoviti programi i poslijediplomski studiji – studentski domovi – stipendije   Obrazovanje odraslih – funkcionalno opismenjivanje – završavanje osnovnog obrazovanja – […]

Stranice Više

SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE

stu. 14, 2012 Isključi komentare napisao

Socijalna politika prema mladima posebice je usmjerena skupinama koje trebaju dodatnu pozornost i potporu. Iako je opće poznato da su mladi u cjelini u nepovoljnijem socio-ekonomskom položaju u odnosu na druge dobne skupine, odnosno da u većini slučajeva mladi ne raspolažu imovinom (nekretninama, ušteđevinom i dionicama), teško se zapošljavaju i dolaze do stana te ovise […]

Stranice Više

Zapošljavanje, poduzetništvo

stu. 14, 2012 Isključi komentare

Nezaposlenost i društvena marginalizacija mladih ljudi poprima prilično velike razmjere u hrvatskom društvu što uzrokuje veliko nezadovoljstvo te skupine. Država različitim mjerama pokušava neprestano poticati duh mladog čovjeka na poduzetništvo, aktivnost i neprekidan rad za dobrobit društva i samoga sebe. Postoje mnogi projekti kojima se pokušavalo pomoći, primjerice Program poticanja zapošljavanja mladih u kojemu su […]

Više

ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

stu. 14, 2012 Isključi komentare

Kako u Europi tako i u Hrvatskoj različite društvene promjene utječu na zdravlje mladih. To znači da sve značajnije mjesto u patologiji mladih danas zauzimaju: – poremećaji i bolesti povezane s određenim ponašanjima, navikama i stilovima življenja (prekomjerno konzumiranje alkohola, pušenje duhana, te uživanje psihoaktivnih droga, rizično seksualno ponašanje i spolno prenosive bolesti, neadekvatna tjelesna […]

Više

AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU

stu. 14, 2012 Isključi komentare

Pitanje aktivnog sudjelovanja mladih može se razložiti na tri glavna problema: – mladi ne vjeruju u vladu u društvenom i političkom sustavu prema mladima; – mladi nemaju povjerenja prema društvu i političkim institucijama i – udruge mladih ne vjeruju drugim udrugama mladih i političkim institucijama Jednostavno rečeno mlade ne zanima politika pogotovo ako se radi […]

Više

KULTURA I MLADI

stu. 14, 2012 Isključi komentare

Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata identiteta mladih i iznimno važno područje njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je zapravo područje kroz koje mladi kritički preispituju tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao dio svojega identiteta i stvarajući nove obrasce i estetiku kreiraju prostor za vlastito prepoznavanje i djelovanje. Nerijetko se pod pojmom kulture […]

Više

MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU

stu. 14, 2012 Isključi komentare

Područje „Mladi i svijet“ Strategije za mlade EU počiva na suradnji država članica Europske unije Otvorenom metodom koordinacije, strukturiranim dijalogom s mladima, izradi izvješća o mladima na razini Europske unije, radom s mladima i drugim sličnim mehanizmima. Neki od nabrojenih mehanizama već su prepoznati u postojećim područjima Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. […]

Više