PRONI

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Što dugoročno želimo postići?

Vizija:

PRONI Centar nastoji poticati suradnju i razumijevanje među ljudima. PRONI Centar želi osposobiti mlade ljude u cilju preuzimanja odgovornosti za sebe i razvitak društva kojeg su dio, društva u kojem su njihove potrebe prepoznate i nailaze na odgovor na svim razinama. Cilj naše organizacije je pomoći mladima u poboljšanju kvalitete življenja, pronalaženju mogućnosti i osvješćivanju o postojanju izbora. Željeli bismo vidjeti društvo u kojem mladi ljudi aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka koje ih se tiču i na taj način preuzimaju odgovornost u procesu društvene promjene. Željeli bismo da mladi ljudi budu savjesni, odgovorni, aktivni građani u svojim zajednicama koji doprinose razvoju demokracije i društva. Stoga poticanje sudjelovanja mladih ljudi i njihovo samo-osnaživanje čini okosnicu našeg rada.

Što radimo, gdje, s kim i kako?

Misija:

PRONI Centar za socijalno podučavanje je nevladina, neprofitna udruga građana osnovana 1998. godine kao pravni subjekt u RH. Posebnu pozornost u svom radu posvećujemo mladima, uvažavajući različitosti etničkog podrijetla, vjere, kulture, spola i rase.

PRONI Centar djeluje na području Hrvatske, s posebnim naglaskom na poslijeratna područja gdje je osobito izražena potreba za društvenom rekonstrukcijom. U svom djelovanju PRONI Centar koristi iskustva i primjere pozitivnih praksi iz zemalja EU, te razvija suradnju i sa zemljama kojima iskustva iz RH mogu pomoći pri vlastitom društvenom razvoju.

PRONI Centar radi s mladim ljudima, organizacijama civilnog društva i vladajućim strukturama koristeći cjeloviti razvojni pristup na područjima obrazovanja, rada s mladima i razvoja politika.

Naš cilj je poduprijeti osobni razvoj mladog čovjeka osnažujući njegove individualne potencijale u prevladavanju poteškoća. Osobni razvoj vidimo kao temeljni alat mladog čovjeka da se samouvjereno suoči s izazovima prouzrokovanim teškom situacijom i uvjetima, te da preuzme odgovornost za svoj život i razvoj društva kojeg je dio. Kroz naš rad s mladim ljudima težimo promoviranju društvenog razvoja na područjima pogođenim konfliktom i tranzicijom (konkretno, na područjima županija osječko-baranjske, vukovarsko-srijemske, sisačko-moslavačke, šibensko-kninske, zadarske) te na taj način doprinosimo razvoju društva u cjelini.

Ciljeve ostvarujemo podupirujući okolinu kroz:

– zagovaranje afirmativne politike prema mladima i njoj pripadajućih struktura javnog sektora,

– zagovaranje, stvaranje i provođenje programa djelovanja za mlade na svim razinama i promociju kvalificiranog kadra za rad s mladima,

– organiziranje kvalitetnih obrazovnih programa, uključujući dvogodišnji sveučilišni program za Voditelje rada s mladima i rada u zajednici,

– provođenje i dodatno razvijanje modela društvenog rada s mladima temeljen na neformalnom i socijalnom obrazovanju,

– promicanje cjelovitog društvenog razvoja, pružanjem potpore organizacijama civilnog društva, osnaživanjem pojedinaca i ciljanih skupina aktivnih u svojim zajednicama, poticanjem ne-aktivnih skupina građana na uključenje u razvoj
Razvoj partnerstava i njegovanje suradnje s različitim su-dionicima (udruge mladih, druge organizacije civilnog društva, lokalne, regionalne i nacionalne vlasti, javne institucije, poslovni subjekti) predstavljaju temelj tog procesa i način postizanja naših ciljeva.

Naš pristup počiva na metodama socijalnog podučavanja i rada s mladima, te načelima organizacije koja uči.

Vrijednosti na kojima se temelji naš rad:

– uvažavanje vrijednosti, mišljenja i iskustva svakog pojedinca

– prava i odgovornosti

– izazov njegovanja daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

– izgradnja i poštivanje međusobnih odnosa

– izražavanje osjećaja, vjerovanja i mišljenja

– suradnja i osnaživanje

– iskrenost, otvorenost i transparentnost

– međusobno povjerenje i potpora

Što radimo?

PRONI već niz godina organizira dvogodišnji sveučilišni tečaj za one koji žele postati voditelji grupa mladih i različitih projekata, te na taj način žele aktivno, stručno i organizirano pomagati mladima u svojoj sredini. U prošlosti smo radili na stvaranju mreže Klubova mladih koji čine dio baze u kreiranju nacionalne platforme za mlade, klubovi su se u međuvremenu osamostalili, a mi im i dalje pokušavamo pomoći na sve moguće načine kako bi u budućnosti postali snažne udruge za mlade koji će okupiti još više mladih u sredinama u kojima djeluju.

Povijest PRONI-ja

PRONI Centar je zapoceo sa svojim radom 1997 godine kao pilot pilot projekt na inicijativu Švedskog sveučilišta u Jönköpingu. U taj projekt bilo je uključeno 10 studenata iz Vukovara i 10 studenata iz Osijeka. Osnovni ciljevi pilot projekta bili su pomirenje te osposobljavanje studenata za voditelje rada s mladima. Također su organizirane mirovne aktivnosti na temelju iskustava iz Sjeverne Irske. To su ujedno bili i prvi koraci ka izgradnji povjerenja (UNTAES Regija – Osijek). Projekt je bio financiran od strane SIDA-e (Swedish International Development Agency) koja je također bila i pokrovitelj zajedničkih druženja-predavanja u Mađarskoj i Švedskoj. Nakon uspješno završenog pilot projekta polaznici su dobili potvrdu Sveučilišta u Jönköpingu, priznatu u zemljama Europske Unije. Zbog velikog interesa za ovaj način obrazovanja po zapadnim uzorima, PRONI je proširio svoje aktivnosti na županije osječko – baranjsku i vukovarsko – srijemsku uključujući po 50 studenata iz obje županije. PRONI je službeno kao udruga sa sjedištem Osijeku u Hrvatskoj registriran 25.03.1998. godine.

Kroz sljedeće godine djelovanja nastavili smo sa neformalnim obrazovanjem mladih, a od 1999. godine počeli smo i sa osnivanjem klubova za mlade u Slavoniji i Baranji, a kasnije i u Zapadnoj Hrvatskoj. Iste godine započeli smo i s projektom “Zajedno jači”. Osim ovih većih projekata tijekom godina imali smo i niz manjih projekata, treninga i seminara.
PRONI Centar svoje djelatnosti obavlja u četiri hrvatska grada od kojih su dva  lokalna INFO Centra (Vukovar i Sisak), jedan regionalan INFO Centar (Osijek) te jedan Trening Centar (Pirovac).

Adrese, mailovi i tel./fax. brojevi ureda PRONI Centra za socijalno podučavanje:

Osijek:
Petra Preradovića br. 7/2, 31000 Osijek
telefon: ++385/31/207-426, 207-428
fax: ++385/31/207-427
e-mail: osijek@proni.hr

Vukovar:
204. Vukovarske brigade br. 43, 32000 Vukovar
telefon: ++385/32/441-612, 450-106
fax: ++385/32/441-612
e-mail: vukovar@proni.hr

Sisak:
adresa: Perivoj Viktorovac b.b., 44000 Sisak
telefon: ++385/44/880-826
fax: ++385/44/880-826
e-mail: sisak@proni.hr

Pirovac:
Don Balda Vijalića 11, 22213 Pirovac
telefon: ++385/22/466-709
fax: ++385/22/466-709
e-mail: pirovac@proni.hr

 

 Web stranica PRONI Centra za socijalno podučavanje:

www.proni.hr