KULTURA I MLADI

stu. 14, 2012 Isključi komentare napisao

Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata identiteta mladih i iznimno važno područje njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je zapravo područje kroz koje mladi kritički preispituju tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao dio svojega identiteta i stvarajući nove obrasce i estetiku kreiraju prostor za vlastito prepoznavanje i djelovanje.

Nerijetko se pod pojmom kulture mladih podrazumijeva alternativno i izvaninstitucionalno kulturno stvaralaštvo mladih, no ti su segmenti tek dio kulture mladih jer u nju spadaju i mnogi oblici institucionalnoga kulturnoga i umjetničkog stvaranja kroz koje se nastoji afirmirati puno veći broj mladih.

Slobodno vrijeme mladih poprilično je neorganizirano područje na koje država ima zanemariv utjecaj. Organizirana briga o slobodnom vremenu mladih ostaje na razini nevladinih organizacija, crkvenih zajednica i još rijetkih aktivnosti tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Participacija mladih u sustavu odlučivanja i kreiranja slobodnih aktivnosti je nedostatna i zanemariva. Kad mladi sami iniciraju, oblikuju i počnu provoditi programe osmišljavanja slobodnog vremena, lokalna samouprava često ne nalazi načina da ih u tome podupre i ne osigurava im prostorne uvjete za rad. Zato se mnoge inicijative i pothvati, suočeni s visokim troškovima pogona, najamnine isl, potpuno komercijaliziraju i time, suprotno osnovnoj ideji, smanjuju dostupnost širem krugu korisnika. Mnogi pokušaji samoorganiziranja mladih i pridonošenja lokalnoj zajednici svojim idejama, nakon početnog razdoblja entuzijazma, propadaju ili se zatomljuju zbog nedostatka financijskih sredstava i prostora za okupljanje, ali i zbog nepovjerenja zajednice.

6. polje NPM KULTURA I MLADIdoc

WEB LINKOVI:

Gradska Knjižnica Sisak:http: www.kcc.hr

Dom Kulture KKV Sisak : www.domkkv.hr

Gradski Muzej Sisak : www.muzej-sisak.hr

Turistička zajednica Sisak : www.sisakturist.com

Klub mladih SKWHAT : www.skwhat.com

Ministarstvo Kulture : www.min-kulture.hr

Stranice

O autoru

Nema podataka o profilu
Komentari su zaključani