AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU

stu. 14, 2012 Isključi komentare napisao

Pitanje aktivnog sudjelovanja mladih može se razložiti na tri glavna problema:

- mladi ne vjeruju u vladu u društvenom i političkom sustavu prema mladima;

- mladi nemaju povjerenja prema društvu i političkim institucijama i

- udruge mladih ne vjeruju drugim udrugama mladih i političkim institucijama

Jednostavno rečeno mlade ne zanima politika pogotovo ako se radi o problemima koji se tiču njihove generacije. Mladi u dobi 18 do 29 godina predstavljaju 22% hrvatskog biračkog tijela i čine od 15 do 30% članova političkih stranaka, u tijelima vlasti, od Sabora do lokalnih razina, pa čak su i podzastupljeni. Primjerice, od 1990. godine do danas udio mladih zastupnika u Saboru kretao se 0 do 2% (jasno se vidi da ih politika ne zanima, čast izuzecima).

Za lokalna tijela nema dovoljno podataka, ali se realno pretpostavlja da udio mladih nije zadovoljavajući. Više.

5. polje NPM AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVUdoc

Stranice

O autoru

Nema podataka o profilu
Komentari su zaključani