ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

stu. 14, 2012 Isključi komentare napisao

Kako u Europi tako i u Hrvatskoj različite društvene promjene utječu na zdravlje mladih. To znači da sve značajnije mjesto u patologiji mladih danas zauzimaju:

- poremećaji i bolesti povezane s određenim ponašanjima, navikama i stilovima življenja (prekomjerno konzumiranje alkohola, pušenje duhana, te uživanje psihoaktivnih droga, rizično seksualno ponašanje i spolno prenosive bolesti, neadekvatna tjelesna aktivnost, kvaliteta prehrane, poremećaji uzimanja hrane te posljedice prometnih nesreća);

- psihosocijalni problemi (samoubojstva i duševni poremećaji);- problemi ozljeda i smrti uzrokovanih lako dostupnim vatrenim oružjem i zaostalim minsko eksplozivnim sredstvima nakon rata;

- različiti oblici zlostavljanja i zanemarivanja mladih;…

Različita istraživanja dokazala su postojanje svih tih problema te ujedno pokazala da je znanje mladih iz područja zdravstvene zaštite i reprodukcijskog zdravlja nezadovoljavajuće.

Dakle, planiranje zdravstvene zaštite za populaciju mladih treba usmjeriti prema:

- preventivnim i zdravstveno-edukativnim programima;

- razvoju međusektorske suradnje;

- organiziranju zaštite uz mjesta gdje mladi žive, školuju se i rade što bi službu učinilodostupnom, te ujedno omogućilo korištenje svih prednosti i mogućnosti djelovanja smladima i za mlade koji su vezani uz dotično okruženje;

- uključivanju mladih u izvođenje zdravstvenih programa;

- unaprjeđivanju razvoja specifične zdravstvene zaštite i specifične edukacije liječnika;

- poticanju osnivanja i rada višenamjenskih zdravstvenih centara s multidisciplinarnimtimovima;

- pravovremenom otkrivanju vodećih i prepoznatljivih poremećaja, bolesti i problema mladih;

- praćenju zdravstvenih pokazatelja i evaluaciji učinjenog.

4. polje NPM ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITAdoc

                                                                 WEB LINKOVI:

                   Opća bolnica Dr. Ivo Pedešić : http://www.obs.hr/v3/index.php

                                     Portal zdravlje: http://www.zdravlje.hr/

                   Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: http://www.mzss.hr/

                   HZJZ – Domovi zdravlja : www.hzjz.hr/domovi_zdravlja.htm

                                                        ADRESE i TEL:.

                                                 DOM ZDRAVLJA SISAK

                                   Adresa: K. TOMISLAVA 1, 44000 Sisak.

                                   Telefon: 044 / 567100 044 / 548564

                                 OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDEŠIĆ SISAK

                             Adresa: J.J.Strossmayera 59 , 44000 – SISAK

                                                 Telefon: 044 553 100

                                          Email: komentari@obs.hr“> komentari@obs.hr

Stranice

O autoru

Nema podataka o profilu
Komentari su zaključani