SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE

stu. 14, 2012 Isključi komentare napisao

Socijalna politika prema mladima posebice je usmjerena skupinama koje trebaju dodatnu pozornost i potporu.

Iako je opće poznato da su mladi u cjelini u nepovoljnijem socio-ekonomskom položaju u odnosu na druge dobne skupine, odnosno da u većini slučajeva mladi ne raspolažu imovinom (nekretninama, ušteđevinom i dionicama), teško se zapošljavaju i dolaze do stana te ovise o pomoći roditelja i sl.

Ovako stanje, u Republici Hrvatskoj dodatno je otežano kod mladih koji žive u krajevima udaljenim od većih centara (otocima, selima i manjim gradovima), na područjima direktno pogođenim ratom došlo je do dezintegracije zajednice.

Stoga uz pomoć lokalne i regionalne samouprave, institucija, ustanova i udruga, ovo područje Nacionalnog programa djelovanja za mlade usmjereno je ka rješevanju, odnosno pronalaženju rješenja za slijedeće skupine mladih:

- Mladi koji ne završavaju srednju školu

- Mlade osobe s invaliditetom

- Mladi s poremećajima u ponašanju

- Položaj mladih Roma

- Mladi bez podrške obitelji

3. polje NPM SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE

Stranice

O autoru

Nema podataka o profilu
Komentari su zaključani