”Prijedložni sandučić”

”Prijedložni sandučić” usmjeren je mladima a kreiran je u svrhu prikupljanja savjeta, primjedbi, prijedloga i pohvala Gradu Sisku.

Cilj ”predlaganja” su svakako dugoročne pozitivne promjene u sustavnoj brizi o mladima na području grada Siska.

”Prijedložni sandučić” je postavljen u on-line obliku u okviru projekta ”A-LA!?” financiranog uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Siska.

U nastavku možete pronaći kontakt formu u koju je potrebno upisati svoju poruku sa naznakom ”Prijedložni sandučić”.

Točno ime te mail adresa nisu obvezni te na ta polja upišite bilo što kako bi sustav mogao poslati poruku.

Pošaljite nam poruku